Innovatie subsidie link - homepage

Home | Contact

 

Hèt innovatiesubsidie informatiepunt

van Nederland

Innovatiekrediet: kredietfaciliteit op innovatieprojecten

Innovatiekrediet (starters, MKB)

Werkt u aan innovatieve projeten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten, een technische ontwikkeling van een nieuw product of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist. Zijn er technische risico's? Is er sprake van R&D voor een écht vernieuwend project? Grote kans dat u in aanmerking komt voor het Innovatiekrediet

Voor wie staat het innovatiekrediet ter beschikking?
Het innovatiekrediet staat ter beschikking voor starters als het MKB

Wat wordt gesubsidieerd met een innovatiekrediet?
Het innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico’s.
De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.
Het innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het innovatiekrediet niet te worden terugbetaald.

Er is een apart budget beschikbaar voor projecten gericht op medische producten die klinisch getest moeten worden. De maximale projectduur is vier jaar.

Wat zijn criteria waarop een innovatiekrediet wordt getoetst?
Beoordelingscriteria zijn onder meer de kwaliteit en haalbaarheid van de plannen, de kwaliteit van de onderneming en het management  en de financiële positie van de onderneming.  De projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten.

Wat en hoe hoog is het innovatiekrediet?
Het  krediet is rentedragend en moet worden afgelost na succesvolle afronding van de  ontwikkeling. Mislukt het project, dan hoeft het innovatiekrediet niet te worden terugbetaald.  De maximale projectduur is vier jaar.

Het innovatiekrediet ondersteunt 35 procent van de totale ontwikkelingskosten. In de overige 65 procent dient de mkb’er op een andere manier financieren. Met het innovatiekrediet kunnen zowel relatief kleine als bijzonder grote projecten financiële ondersteuning krijgen. De minimale projectomvang bedraagt 300.000 euro, het minimale krediet bedraagt daarmee 105.000 euro. Het maximale krediet bedraagt 5 miljoen euro.

Behandelaar innovatiekrediet, aanvragen van een innovatiekrediet bij:
SenterNovem, afdeling innovatiekrediet

Innovatiekrediet

Meer subsidies: