Innovatie subsidie link - homepage

Home | Contact

 

Hèt innovatiesubsidie informatiepunt

van Nederland

Milieu en Technologie subsidie

Milieu en Technologie (MKB - (gericht) op industrie)

Het Milieu & Technologie subsidie programma stimuleert innovatieve processen, producten en diensten voor een beter milieu door ondersteuning en subsidieverlening; het is een milieusubsidie.

Voor wie staat deze subsidie ter beschikking?
M&T subsidie is bestemd voor MKB, afkomstig uit de industrie danwel de toepassing gericht op industrie. Grote bedrijven of kennisinstellingen, adviesbureaus kunnen uitsluitend als derden worden ingeschakeld.

Wat wordt gesubsidieerd?
Toepassen in Praktijk (ToeP): subsidie voor technisch gericht onderzoek b.v. industrieel haalbaarheidsonderzoek (als deskstudie), laboratorium studie (proof of principle, pilot, demonstratieproject (test op productieschaal).
Technologie in de Markt (TeMa): marktgerichte benadering. Subsidie voor onderzoeken o.a. op marktbehoefte, economische haalbaarheid, financieringsmogelijkheden, ofwel onderzoeken naar niet technische aspecten. Bij TeMa kunnen ook projecten met een energiebesparend karakter subsidie krijgen.

Wat zijn criteria waarop subsidieaanvraag wordt getoetst?
Aanvrager is MKB, het project moet nieuw zijn voor de sector of voor Nederland, kwantificeerbare milieuwinst, en een potentiële gebruiker neemt actief deel aan het project.

Wat is de subsidiebijdrage?
Voor alle aanvragen (2009) geldt een forfatair uurtarief van € 50,- inclusief alle opslag. Afhankelijk van het project: tussen de 25-75% van projectkosten met een maximum van € 100.000 tot  € 350.000 per project.
Totaal budget 2009: € 4.5 mln

Behandelaar aanvragen:
SenterNovem Utrecht.
Indieningsperiode subsidieaanvragen (2009): 02-01-2009 -- 09-09-2009

M&T subsidie

Meer subsidies: