Innovatie subsidie link - homepage

Home | Contact

 

Hèt innovatiesubsidie informatiepunt

van Nederland

WBSO speur-ontwikkelwerk subsidie

WBSO subsidie (breed)

De WBSO subsidieregeling is een loonkostensubsidie ter stimulering van onderzoek- en ontwikkelwerk in Nederland. Besteedt u binnen uw bedrijf uren aan Speurwerk en Ontwikkeling? Grote kans dat u in aanmerking kunt komen voor een WBSO subsidie.

Voor wie staat deze subsidie ter beschikking?
De WBSO subsidieregeling staat ter beschikking voor profit en non-profit organisaties, van eenmansbedrijf - of klein ondernemer, MKB tot multinationals en groot bedrijf. Van belang voor de subsidie is dat uren worden besteed speur- en ontwikkelingswerk en de aanvrager deze mensen in dienst heeft (in Nederland) hetzij als IB afdrachtplichtig is danwel LB inhoudingsplichtig. Elke branche kan in principe in aanmerking komen voor de WBSO subsidieregeling.

Wat wordt gesubsidieerd onder de WBSO-regeling?

De WBSO subsidieregeling is een loonkostensubsidie ter stimulering van onderzoek- en ontwikkelwerk in Nederland:

  • Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur › nieuwe technische oplossing.
  • Technische wetenschappelijk onderzoek › verklaring zoeken, nieuwe technische kennis
  • Analyse technische haalbaarheid › technische haalbaarheid van S&O traject zelf doen?
  • Technisch onderzoek › verbetering productie proces of programmatuur die al aanwezig is binnen de organisatie.

Wat zijn criteria waarop een WBSO subsidieaanvraag wordt getoetst?
Belangrijk is dat u in LB-in houdingsplichtig bent voor het personeel dat aan S&O werk, danwel uzelf IB-plichtig bent en dat het werk in Nederland wordt verricht. Voorts is voor de WBSO subsidieregeling van belang goed naar de uitsluitingen te kijken. Meer info vindt u op onze speciale WBSO subsidie site.

Wat en hoe hoog is de WBSO subsidiebijdrage?

De WBSO subsidiebijdrage is  (2009) 50% - starters 64% - over de eerste € 150.000,- en 18%  over de rest van de bruto loonkosten besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Per inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de afdrachtsvermindering maximaal € 14 miljoen per kalenderjaar.
Uitgangspunt is het uurloon (som van het loon van alle  medewerkers/0,85*som van de verloonde uren van alle medewerkers), afronden naar boven op € 5.
Voor zelfstandigen die in aanmerking komen voor de WBSO subsidie bedraagt de aftrek 2009 € 11.806. Criterium is dat tenminste 500 uur  per jaar besteed wordt aan speur- en ontwikkelwerk ongeacht van het aantal aanvragen dat is  ingediend. Het geldt ook strikt per kalenderjaar. Let dus ook op een juiste  timing van de aanvraag.

Behandelaar WBSO subsidie-aanvragen:
SenterNovem Utrecht.
Indiening van WBSO subsidieaanvragen.

Meer info WBSO subsidie-regeling:
op onze speciale WBSO Subsidie site

Meer subsidies: